кофа

Лабораторията по геодезия към БАН се включи в нов международен проект

Централната лаборатория по висша геодезия (ЦЛВГ) участва в нов международен проект, озаглавен Balkan Geodetic Observing System (BALGEOS).

Благодарение на инициативата ще се подобрят връзките между научните институти в областта на геодезията в страни като Австрия, Босна и Херцеговина, Македония и България. Чрез проекта ще се обменят геодезическа информация и данни между страните в Югоизточна Европа, като се систематизират в една обща рамка. Научният консорциум има за крайна цел създаването на единна GNSS мрежа на региона.

Повече може да научите на сайта на проекта https://balgeos.cc.bas.bg/

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us