кофа

Ландшафтните архитекти настояват за промени в ЗУТ

В началото на април в базата на Лесотехническия университет в Юндола Съюзът на ландшафтните архитекти празнува пет години от учредяването си. Присъстваха част от основателите на съюза, сред които е и ръководителят на катедра „Ландшафтна архитектура” проф. Йордан Кулелиев. На срещата участваха повече от сто човека – специалисти в областта, завършили от основаването на специалността през 1958 г. до днес, както и студенти. Представители от цяла България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Русе, Плевен, Стара Загора коментираха последните наредби, свързани в с работата на ландшафтните архитекти.

Едно от решенията, взети на работната среща, беше на базата на обсъждането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и правилниците към него. Всички се обединиха около настояването за липсата на държавно изискване за задължително присъствие в общините на ландшафтни архитекти. В момента в нито една община в България, освен София, няма ландшафт архитекти и народното събрание не е вменило задължение за формиране на контролен орган за парковите площи, коментираха архитектите. Озеленяването в момента е пренебрегвано от кметовете, защото няма достатъчно средства. На срещата се обсъждаха редица наредби – №4,№ 7 и други. Наложи се единно мнение, че има необходимост общинските органи да правят разлика между екология и ландшафтна архитектура, тъй като еколозите не могат да се занимават с парковите и зелената система на градовете, заради липсата на достатъчно познания да се грижат за зелената система на града. Според ландшафтните архитекти парковете в градовете не бива да се оставят на грижите на агрономи и лесовъди и се налага законът да вмени отговорността за зелената система на експертите – ландшафтните архитекти. В момента няма контролен орган, който да следи за грижите за ландшафта в градовете. Друг акцент от срещата беше качеството на проектирането, както и отделянето на необходимите средства за поддържане на зелените системи.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us