кофа

Махат „Кремиковци“ от картата

Новият градоустройствен план на София предвижда блокове и бизнес сгради на мястото на комбината "Кремиковци".

Сега "Кремиковци" заема 22 000 дка земя, а идеята да се строи сити на мястото му е от лятото на 2007 г. Ако проектът за ОУП бъде одобрен, мястото на комбината ще смени статута си от промишлена на смесена многофункционална зона.
Според експертите от архитектурната дирекция на Столичната община, съществуването на предприятието става все по-проблематично, а икономическият ефект е спорен заради многото дългове, които се трупат. Според тях теренът е с перфектно местоположение и то трябва да бъде използвано за бизнес и жилищно строителство.
Освен смяната на предназначението на терена на „Кремиковци” проектът за ОУП предвижда и Околовръстното шосе да стане градска магистрала.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us