кофа

МИП пита общините какво искат

Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) пита всичките 264 общини от какво имат нужда, за да бъде изготвена конкретна форма на сътрудничество. Така ще бъде разработен устойчив модел за насърчаване на икономическата активност и ще бъде създаден социален жилищен сграден фонд. Жилищата ще са не само в София и в градовете, в които има прираст на населението и икономически растеж, но и в други селища на територията на страната. По този начин ще се даде възможност за решаване на проблема с демографската криза и борбата с бедността по региони, както и стъпка към интеграцията на социално слабите слоеве на обществото.

Държавата да участва чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство или нисколихвени кредити за строителство, като за целта се предвижда създаване на финансов жилищен фонд.

Общините да участват чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство.

Бизнесът да участва в строителството, управлението и поддържането на социалния жилищния фонд, като инвестира собствени средства, срещу което получава определени права.

Европейските практики в областта на социалното жилищно финансиране, както и принципите и механизмите на функциониращите фондове в България също са обект на проучване и анализ.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us