кофа

МРРБ организира информационни дни по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013

Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие» към Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира информационни дни по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2000-2013. Дирекцията е националното звено за контакт по програмата.
Срещите ще се проведат по следния график:
• София – на 16 май 2008 г.
• Пловдив – на 19 май 2008 г.
• Варна – на 20 май 2008 г.
Поканени за участие са всички заинтересовани организации и институции.
Желаещите да участват в информационните дни трябва да изпратят попълнен регистрационен формуляр не по-късно от 9 май 2008 г. на факс: 02/9405405 или по електронна поща: AHristova@mrrb.government.bg.
Подробна информация за предстоящите събития, указания, форма за представяне на проектни идеи и търсене на партньори по програмата ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата www.southeast-europe.net и на https://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=right&amppid=33.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us