кофа

Над 200 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г. ще бъдат насочени за развитието на туризма

„България е известна туристическа дестинация. Страната ни разполага с богати и разнообразни ресурси, благодарение на които ние можем да конкурираме водещи туристически дестинации.” Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов при откриването на националната конференция „Пари за инфраструктура и туризъм”.
Министър Гагаузов каза още, че са необходими инвестиции, за да се преодолее проблема с презастрояването в големите курорти и липсата на инфраструктура, адекватна на мащабното строителство. Той добави, че МРРБ вече работи съвместно с предприемачите в областта на ВиК и на пътната инфраструктура и допълни, че всичко, което се осъществява по отношение на инфраструктурата, има отношение и към туризма.
„Над 200 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) ще бъдат насочени за развитието на туризма” каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова, която също участва в конференцията. Тя представи дейностите, които могат да получат финансова подкрепа по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР и подчерта, че разполагаемата сума е скромна, но специфична, защото може да подкрепи всички останали дейности за развитието на туризма.
Зам.-министър Михайлова каза, че през месец май 2008 г. ще бъде открита за кандидатстване операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” от приоритетна ос 3 на ОПРР. Бенефициенти по оста са общини, неправителствени и браншови организации.
Конференцията „Пари за инфраструктура и туризъм” се проведе днес в Шератон София Хотел Балкан. С нея стартира инициативата „Пари за туризъм”, организирана от Националния борд по туризъм, Националното сдружение на общините в Република България и вестник „Пари”.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us