кофа

Облагородяват ромските квартали

Правителството прие План за действие 2008-2009 г. към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България, с който одобри отпускането на 20 млн. лв. през 2009 г. за благоустрояване на квартали на ромите.

За миналата година тези пари бяха 10 млн. лв.

През 2009 г. е предвидено проектиране и изграждане на социални жилища, като за целта са заделени за 200 000 лв., както и проектиране и изграждане на нови и реконструкция и преустройство на съществуващи обекти на социална инфраструктура за 300 000 лв.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us