кофа

Отчуждават земи заради жп линия

Реконструк­цията и електрификацията на жп линията Пловдив – Свиленград е най-мащабният инфраструктурен проект, който се из­пълнява в България. След като договорът за този проект бе подписан през 1999 г., усилено се отчуждават селско­стопански земи и промишлени терени по цялото протежение на р. Марица, от Димитровград до Свилен­град.
Изискването за високата скорост на мо­трисите изменя се­гашното релсово трасе, което е с дъл­жина от 150 км и е разделено на два ета­па – Пловдив – Първомай и Първомай – Свиленград.

Проектът стартира преди 3 години и е на стойност 340 млн. евро, като 150 млн. са отпуснати от Европей­ската инвестиционна банка, 153 млн. са по програма ИСПА на ЕС, а 37 млн. е собственият принос на България.
До края на 2010 г. композициите вече трябва да могат да развиват 160 км/ч по маршру­та и да вземат разстоянието от Пловдив до Свиленград за 1 час.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us