кофа

Пак се сетиха за липсата на закон за комасацията

Кръгла маса за перспективите пред ползването и обработването на земя в България отново извади на дневен ред липсата на комасация. По инициатива на министъра на земеделието проф. Димитър Греков са поканени експерти от Българска асоциация на собствениците на земеделска земя и от Асоциацията на земеделските производители в България, да обсъдят проблемите за уедряването на земята.

От 1992 г. се очаква закон за комансацията, но това така и не се случва, а има отделни текстове в различни закони. 

Автор

Super User




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us