кофа

Пазим дърветата в банка

В България вече има генна банка за дървесни видове и храсти, която ще въстановява гори, застрашени от унищожаване. Проектът се нарича "Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания”, а до момента в генната банка се садят само от така наречените икономически ценни видове, които растат бързо и дават ценна дървесина.
На територията на страната ни растат над 200 вида дървета и храсти, но доскоро у нас е имало материал за възстановяването на само 10 от тях, като само през миналата година над 3 300 хектара от българските гори са унищожени от пожари.
Страната ни е последната от Европейския съюз, която започва работа по съхраняването на видове със световно значение.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us