кофа

Писмо до премиера Борисов

Уважаеми господин Борисов,

Днес 29.1.2009 г. на наше общо събрание 850 инженери – геодезисти, инженери маркшайдери, техници и компютърни специалисти, работещи в областта на геодезията и кадастъра се обръщаме към вас и вашите министри, за да споделим проблемите, съпътстващи дейността ни.

На първо място искаме да ви убедим, че геодезическата гилдия подкрепя мерките, които се предприемат от правителството за излизане от кризата, в която изпадна страната ни. Нашият труд е този, който прави кадастъра основополагащ в пазара за недвижими имоти. А цялата кадастрална основа намалява до минимум от забавянето на нужните процеси и свързаните с тях учредителни процедури. Само геодезисти са в състояние да изпълнят европейските директиви в областта на геодезията, картографията и кадастъра, както и изискването за обмяна на пространствена информация INSPIRE. Всичко това в момента е подложено на сериозно изпитание поради липса на финансиране на геодезическата дейност. Малкото средства, предвидени в бюджет 2010 г., спират работата в София, по българското Черноморие и в цялата страна.

Господин Борисов,

Не позволявайте една уважавана професия да остане в колапс. Но позволявайте високо квалифицирани специалисти да търсят препитание в други отрасли и държави.

Не позволявайте липсата на средства да блокира работата по изграждането на структурни проекти в държавата. Това особено важи за големите градове, където хиляди собственици очакват новите цифрови кадастрални карти да премахнат натрупани през годините проблеми, както и лошото обслужване.

Дейността на геодезическите фирми се състои в това да осигуряват тази необходима информация, а всяко спиране на работата ни ще доведе до напрежение и съмнение в дейността ни, което не е добро за никого.

Ние специалистите геодезистите сме дялан камък, но веднъж отхвърлен много трудно се възстановява.

Уважаеми г-н Борисов, вярваме, че вие ще направите всичко възможно да се намерят необходимите средства за дейността геодезическите фирми и ние ще се отблагодарим с  професионализъм и работа за напредъка на страната.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us