кофа

Подготвя се книга за академик Владимир Христов

Внучката на Кирил Христов, която е и дъщеря на българския академик Владимир Христов – Невена Христова, ще пише книга за баща си.

Владимир Христов учи астрономия, математика и физика в Лайпцигския университет, където се дипломира през 1925 г., като защитава докторат по астрономия. След като се връща в България той поставя основите на геодезическата наука у нас – създава програмите и издава първите български учебници по специалността и създава лабораторията по висша геодезия към БАН.

Повече за книгата и за академик Владимир Христов очаквайте в новия брой на сп. „Геомедия”.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us