кофа

Само 29 сгради пестят енергия у нас

Едва 29 сгради от 1189, които са били изследвани, действително са били енергийно ефективни. Освен това сградите в България са до пет пъти с по-ниска ефективност от тези в Европейския съюз. По този показател изоставаме от Гърция и Турция.

Обследването и сертифициране на сгради за енергийна ефективност  се осъществява от физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.16, ал.4 и 5 на ЗЕЕ , Наредба №20 от 21.11.2004г. и вписани в регистъра на Агенцията за енергийна ефективност. Основна задача на обследването е да се установи консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда, съответствието със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

Всяка сграда може да бъде обследвана и сертифицирана, но на задължително обследване за енергийна ефективност и последващо сертифициране подлежат всички сгради държавна или общинска собственост с разгъната застроена площ по – голяма от 1000 кв.м.

Получилите сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок от 5 до 10 години в зависимост от категорията на сертификата се освобождават от данък  сгради, съгласно приетите измененията в Закона за местните данъци и такси.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us