кофа

Скочиха таксите за строеж на хотели

Министерски съвет увеличи таксите за строеж на хотели, индустриални халета, жилищни сгради и други обекти върху земеделски земи, извадени от държавния земеделски фонд и вече са в регулация. Увеличението е от 30%, Досега таксите се определяха от министерството на земеделието по коефициент 10 типа обекти, изградени върху стари ниви, които се намират в близост до големите градове от първа до трета категория, в планински или в черноморски курорти. Новият коефициент за частни проекти става 13, а при държавните сгради се вдига от 0,90 на 1,20.

Земеделското министерство увеличи и двойно таксите за експертизи на имотите по закона за опазване на земеделските земи. Именно на база на тези експертизи земеделските земи се изваждат от земеделския фонд и влизат в регулация. За терени над 50 дка таксата от 100 лв. става 200 лв., а при по-малки терени таксата нараства от 30 на 50 лв.

 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us