кофа

Учредяване на Национална картографска организация в България

Учредителна среща: 8 април 2011 г., 14:00h

УАСГ, София, Ректорат, 1 ет., лаборатория по картография

По предложение на Международната картографска асоциация Ви каним да участвате в учредяване на Национална картографска организация на България, която ще се учреди, като неправителствена организация със следните цели:

– Да предлага промени в законодателството, относно картографски дейности;

– Да събира и разпространява информация, относно развитието на картографските дейности в България;

– Да пропагандира и разпространява информация, относно междунаросни картографски дейности;

– Да стимулира развитието на млади картографи;

– Да участва в и да организира национални и международни прояви и конференции;

– Да развие мрежа от институции, които да взимат общи решения за развитието на картографията в България;

– Да представлява българската картографска общност пред международните организации.

Поканата за участие в Националната картографска организация на България се отправя къмвсички фирми, асоциации, организации и институции, интересуващи се от развитието накартографията в България и в международен мащаб.Специална покана за участие се изпраща до:

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

2. Асоциация за геопространствена информация в Югоизточна Европа;

3. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методи”;

4. Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”;

5. Военно географска служба на Българската армия;

6. Геодетект ООД;

7. Геопан – Бургас;

8. ГИС-София;

9. ДатаМап-Европа ООД;

10. Датекс ГИС Център;

11. Евросенс- България;

12. ЕСРИ – България;

13. Изпълнителна агенция „Електроннисъобщителни мрежи и информационни системи”, МТИТС;

14. КартГео ООД;15. Картографско студио ДавГео;

16. Лесотехнически университет;

17. Минно-геоложки университет “Св. Ив.Рилски”;

18. Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН;

19. Сдружение на преподавателите по история в България;

20. Софийски университет “Св. КлиментОхридски”;

21. Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, секция“Картография”;

22. Университет по архитектура,строителство и геодезия;

23. Център за аерокосмическо наблюдение;МВР;

24. Център за национална сигурност и отбрана, БАН;

25. Шуменски университет “ЕпископКонстантин Преславски”;

26. Югозападен университет „НеофитРилски”.

Поканените организации могат да участват в изготвянето на национален доклад за развитието на Българската картография за периода 2007-2011 г., който ще бъде представен на националнитепредставители в Международната картографска организация, Париж, юли 2011 г. Моля, изпращайте вашите материали, написани на английски език (.doc формат) до 1 юни 2011 г. на е-майл адрес:cartography@abv.bg.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us