кофа

Умно е небето, умни са децата, умен е градът – „Изложба и форум за Югоизточна Европа за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради“ 5 – 7 март, 2014 г., София

Темата „Smart Cities“ или така наречените „умни“, „интелигентни“ градове все повече навлиза в реалния бит на съществуването ни. Тя се превръща от една може би леко илюзорна и абстрактна идея до преди години, в реално и обозримо бъдеще и в активно развиващо се настояще за всички нас. Към темата ни връщат, освен новопоявилите се разисквания в интернет пространството и фактът, че София ще е домакин за десета поредна година на „Изложба и форум за Югоизточна Европа

за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради“. Събитието ще се проведе от 5- ти до 7- ми  март 2014 г. в Интер Експо Център. Организаторите от Виа Експо, в унисон със световната тенденция да се търси решение за климатичните промени и растящите цени на природните ресурси, изтъкват неизбежната нужда от промяна в  навиците ни като консуматорско общество и внедряването на нови технологии, както в бита ни, така и на по- глобално равнище. В инициативите съпътстващи форума се подчертава и нуждата от трансформация на индустриите, изключително съобразена с устойчивото развитие. Основните инициативи по време на изложението ще са:

 

·         Eнергийна ефективност & ВЕИ –

·         SEE Solar (соларни системи)

·         Smart Cities (интелигентни градове)

·         LiftBalkans

 

Събитието има за цел да се съсредоточи върху енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия. Югоизточна Европа се посочва като едно от добрите места със значителен хидропотенциал, от който се употребяват едва около 40% за момента. Този факт, заедно с възможностите за използването на слънчева енергия, съчетана с преработването на органичните отпадъци, които са резултат от развитото земеделие и дърводобив, може да ориентира района към задоволяване почти на 100% от нуждите му, да става посредством биоенергия.

           

Темата „Интелигентни градове“ застъпена в събитието е изключително любопитна от гледна точка на възможностите, които ни предлага не само за осъвременяване на градската среда, която обитаваме, но и с иновациите си, които ще са реално усетени от обикновения жител на „умния град“.  Концепцията за тези градове на бъдещето е все повече реална необходимост, като се има предвид, че повече от 70% от човешката популация се очаква да живее в градовете, в рамките на следващите няколко десетилетия. Една от първите програми в света, която се опитва да реализира на практика концепцията за „Smart Cities“ се случва в Япония. Проектът представлява социален и инфраструктурен експеримент, който се провежда в град Йокохама и стартира през 2010 г. Името на инициативата е „Интелигентният град Йокохама” и предстои да се случва в продължение на пет години, като целта е освен оптимизиране на ресурсите и цялостното функциониране на градската инфраструктура, така и пример, който да бъде предложен на останалите държави. Проектът е своеобразен пакет от идеи, реални практики и план-програми, които да бъдат предлагани за износ и за външни потребители. Ръководителят на „Интелигентният град Йокохама” – Масато Нобутоки, твърди че това е един успешен социален модел, който може да бъде копиран положително и от други държави, проявяващи интерес.

 

Какво означават всъщност интелигентните градове? Може ли да „комуникираме“ с тях? Те остават ли обекти или се превръщат в реални субекти, съпътстващи ежедневието ни? Дали интелигентният град ще ви помогне, когато си изпуснете метрото, счупите колата си или се изгубите по пътя за новата си работа? Интелигентният град може ли да намери ключовете ви, да спре котлона, който сте забравили включен вкъщи или да предвиди в колко идва тъщата ви на гости, за да затвори входа на сградата?

Реално превръщат ли се новите технологии приложени в градската среда, в помагащи ни при обитаването на самата среда или по- скоро те помагат на планетата и природните ресурси да се справят с нашето неразумно обитаване?!

 

Концепцията за „умни градове“ включва понятията за интелигентни сгради, устойчиво строителство, съобразено с това да се използва все повече биоенергия за самостоятелното функциониране и „самоиздържане“ на обектите, подобрения на транспорта и железопътната мрежа, съобразена с еко- автомобилите и използването на еко- горива, изграждането на единна комуникационна мрежа, която да свързва по- лесно институции и граждани с цел пълното и ефективно функциониране на самите институции, включването на нови технологии, които да спомагат при цялостното пребиваване в градската среда и по-пълноценното й използване.

 

В статията си  „Cocktail de Tecnologías para Smart Cities”, Francis Ortiz обзорно проследява някои от най- примамливите възможности, които предлагат интелигентните градове. Той се съсредоточава върху геопространствени технологии, които ще дадат възможност на интелигентните градове да бъдат наистина "умни ". Ортиз говори за няколко основни точки:

 

·         Умните градове и геопространствените технологии

·         Геолокация

·         Big Data and Open Data

·         Сензори

·         Beacons

·         Интернет и NFC устройства

 

Те ще са ключови при функционирането на новата умна градска среда. В по- късен етап изградената мрежа от сензори в модерните градове би могла да се включи в обществения сектор, като всеки на своя смартфон, чрез " SmartCity " App, например може да провери какво е състоянието на трафика в момента, къде има свободни места за паркиране, натовареност на спешните центрове и т.н.  Сензори поставени заедно със системите, функциониращи в градска среда, също биха били полезни в реални условия. Ако например властите или институцията, която се грижи за напояването на градините и парковете, се ръководи от данните, които й изпраща системата в реално време, като например вида на растенията, влажността на почвата, метеорологичните условия, това до голяма степен ще улесни както дейността на самата институция, така и ще доведе до пестенето на водни ресурси и по- ефективна и добра грижа за зелените площи в града.

В „Cocktail de Tecnologías para Smart Cities”, се отделя внимание и на „сензорите“. Техният вид и функциониране са разнообразни, но отчитането на основните данни, които те носят би облагородило градското пространство. Например сензори поставени на контейнерите ще спомогнат за отчитане на техния обем (възможност за вместимост) и ще изпращат тази информация на служителите в отдел „Чистота“, които ще знаят точно кога да сменят контейнерите. Сензори, разположени в сутерена , заедно с електрически уреди, вода и газ , могат да предупреждават предварително за евентуални течове и аварии, движение в помещението или влажност , изтичане на газове или късо съединение. Тези сензори могат да предупреждават, не само по време на такива извънредни ситуации , но помагат и при отчитане на уредите, местонахождението на възможните източници на проблеми, профилактика или ремонт. Подобни мулти- сензори се предлагат вече на значителен брой места в света, като една от компаниите, които ги изработва е испанската „Libelium“. Само едно от нейните устройства може да събере различни видове информация в три специални сензора, които могат да откриват вибрации, газове , сеизмичните движения, промени в околната среда. Тези промени и цялата база данни от информация се изпраща до съответните центрове, лица или институции, които са заинтересувани или засегнати от новите събития и данни.

 

 

Това са само част от възможностите, които ни предлагат „ Интелигентните градове“ и които са в основата на бъдещето ни устойчиво развитие. Основната цел на такива разработки, както и форумите и изложенията с подобна насоченост целят, освен реално случване на един по- добър свят за местообитание, но и да ни покажат как ние като общество сме отговорни за оцеляването и природосъобразното си съществуване.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us