кофа

Виртуална Земя ни показва бъдещето

Проектът на Кеймбриджския университет- Madinglay е компютърен вариант на живота на Земята, който може да ни показва бъдещето на планетата. 
Учените са го разработили, така че да симулира взаимодействието между различните организми на Земята, като по този начин може да видим какво ще бъде бъдещето на планетата, ако например пандите изчезнат или ако хората не бяха открили интензивното селско стопанство. 
Madinglay се базира на идеята, че базовата структура на всички екосистеми може да се предскаже с използването на няколко универсални екологични принципа, а в конкретния случай научният екип най-напред е симулирал физическата Земя, с континенти, океани и глобален климат, а след това я е населил с дигитални организми. 
Проектът всъщност  е на базата на математически модел, който се подчинява на някои основни закони на живота на Земята, а какви точно са формите на живот в него- може да видите тук:https://www.madingleymodel.org/index.html

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us