Геодезия

Комисия към парламента ще разглежда ратификация на споразумение за сътрудничество между ЕС и Швейцария в областта на спътниковата навигация

На заседание днес комисията по икономическа политика и туризъм ще обсъди и гласува законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация. Законопроектът е внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. Споразумението касае системите Galileo и EGNOS и е сключено през декемрви 2013 г.

Целият текст на законопроекта се намира на интернет страницата на Народното събрание.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us