Геодезия

Конгресният директор на срещата на FIG в Истанбул през 2018 Орхан Еркан: У нас няма безработни геодезисти

Орхан Eркан има докторска степен по геодезия от 1997 г. След дипломирането си работи като главен инженер в Генералната дирекция по кадастъра на Турция между 1984 и 2007 г. в момента отговаря за компонента кадастър от проекта на Световната банка за реконструкция след земетресението от 17 август 1999 г. (MEER – Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project), както и за кадастъра по проекта за аграрна реформа ARIP (Agricultural Reform Implementation Project). В управителния съвет е на Турския национален проект за геопространствени данни. Работи и за изграждането на системата за имотен регистър и кадастър на Турция TAKBIS. От 2007 г. работи в частния сектор, като е изграждал конкретни обекти в Турция и в Либия. Между 2001 г.- 2010 г. е и преподавател в университета, като е автор е на повече от 30 научни публикации.

Участва в различни комисии на Международната федерация на геодезистите (FIG) и е избран за конгресен директор на срещата на FIG в Истанбул през 2018 г. Турската камара на инженерите по геодезия и кадастър (СССЕ) ще бъде домакин на XXVI Международен конгрес на FIG между 6 и 11 май 2018 г. Домакините са се заканили да надхвърлят всички очаквания и да организират незабравимо и успешно преживяване за всички. Целта на организаторите е още веднъж да се докаже ролята на Турция както като регионален и глобален център за наука, технологии и туризъм.

Вие бяхте гост на FIG работна седмица 2015 г. в София. Как оценявате срещата?

FIG е най-висшата международна организация, представляваща интересите на геодезистите в света.Като федерация на националните асоциации покрива цялата гама от професионални направления в рамките на световната геодезични общност. Не бива да забравяме, че Международната федерация на геодезистите е призната от Организацията на обединените нации и има представители в над 120 страни по целия свят.

FIG работи за проспериращото професионално бъдеще на геодезистите и те да предоставят действащи, надеждни, съобразени със сложния и бързо променящ се свят решения, като организацията прилага програмата за устойчиво развитие в действие. Освен че подкрепя международното сътрудничество между членовете си в името на напредъка на проучвателните работи във всичките му области и приложения, Международната федерация на геодезистите работи в тясно сътрудничество със съответните комисии към Организацията на обединените нации, както и със Световната банка, и е призната за водещ неправителствен партньор по въпросите за геопространствена информация и управлението на земята, морето и създаването на жизнена среда. Геодезистите трябва да определят размера и формата на Земята, да картографират повърхността й и да управляват ресурсите й по устойчив начин.

FIG организира работни седмици всяка година и конгреси на всеки четири години. В този контекст работната седмица в София се проведе между 17 и 21 май, организирана от Камарата на инженерите по геодезия в България. Това е втората Работната седмица, организирана в София след 32 години. Вярвам, че работната седмица FIG 2015 г. е плодотворно събитие в общия контекст.

Доволни ли сте от организацията? Харесаха ли ви презентациите? Какво ви впечатли най-много тук, в България?

Работната седмица беше добро събитие като цяло. Както знаете, не съществува такова нещо като перфектно събитие и това е съвсем разбираемо – дори и най-малките срещи имат някои недостатъци и трудности. Като домакин на събитието в София Камара на инженерите по геодезия много професионално и успешно се справи с подготовката и използването на техническата инфраструктура. Наистина смятам, че изнесените доклади по време на работната седмица бяха с много високо качество. Тъй като голяма част от тези презентации бяха и със значителна практическа информация, те предизвикаха голям интерес сред участниците.

По мое мнение, най-впечатляващият аспект на работната седмица беше, че делегатите от различните континенти се държаха така, сякаш се познават едни с други от години. Имаше много професионални консултации и се забавлявахме напълно. Мога да кажа, че като социално събитие гала вечерята беше великолепна.

Какво е FIG Vision?

Както каза президентът Криси Поциу, налага се геодезическата професия да гледа в перспектива, да предвижда бъдещите промени, да предчувства изискванията на следващите поколения и да гради пътя напред. (Вж. рубрика Кадастър, бел. ред.)

Целта на FIG Vision е да води геодезистите да допринесат за изпълняването на глобалната програма за устойчиво развитие след 2015 г.

За това ще работи международната организация, всички нейни членове, комисии, академични представители, съвети през периода 2015-2018 г.

По време на престоя ви у нас вие се срещнахте с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. За какво си говорихте?

Първо, представихме FIG на многоуважавания министър. Изразихме нашата благодарност за гостоприемството към организацията в София. В допълнение споделихме нашия опит в областта на кадастъра. Имахме шанса да обясним подхода на международната федерация към кадастъра и да споделим опит. Привлякохме вниманието на министъра към значението на кадастъра. Подчертахме важността на разработването на кадастъра и на имотния регистър едновременно, както и необходимостта от тези процеси да бъдат организирани в една и съща административна структура.

Освен като геоинформация, коментирахме, че кадастърът служи за определяне на правата, на отговорностите и на ограниченията върху недвижимите имоти, като тези данни служат за основа на системата на собственост и гарантирането й от държавата. Обяснихме предимствата на определяне на стойността на недвижимия имот и използване на земята едновременно в хода на изграждането на кадастъра. Подчертахме, че тази система в същото време може да служи като инфраструктура на електронното управление. Ние обърнахме внимание, че кадастърът служи не е само за определяне на имотни граници, но има и функции, вариращи от физическо и стратегическо планиране в страната, през подпомагането на селското стопанство, през добре функционираща система от ипотеки в банковото дело, допринася за чуждестранните инвестиции, а освен всичко служи и за съхраняване и управление на геопространствени данни в електронна среда и споделянето им за ползване на неправителствените организации и на гражданите.

Какво очаквате от българските ви партньори? Какво би могло български и турски геодезисти да правят заедно?

Двете магически думи са „навременна промяна”. Светът се променя бързо и се развива, а пред такава промяна професията ни също трябва да се променя и преструктурира. В тази рамка колегите от България и от Турция –две съседни страни – биха могли да се съберат заедно по отношение на институциите, сътрудничеството между университетите и разработване на проекти, както и в частния сектор и обменят опит.

Какво е впечатлението ви от българската геодезия, след като посетихте България?

Бях доволен да науча от българските доклади по време на работната седмица, че производството на ортофотокарти, използването на фотограметрия в кадастъра, като и употребата на нововъзникващите технологии и използването на БЛА (безпилотни летателни апарати) и LIDAR става все по-успешно. По време на срещата ни с министър Павлова бях информиран, че има редица големи постижения в областта на кадастъра и че българската геодезическа инфраструктура е изключително компетентно създадена. От друга страна не бива да забравяме, че ни очаква дълъг път напред.

Имате идея да се разработи стратегия за пазара на земя в региона. Каква точно е вашата цел? Ще работите ли и с Гърция също? Кои държави искате да включите в това сътрудничество?

Да, имаме идея да изучим пазарите на недвижими имоти в региона в рамките на регионалната икономическа комисия на ООН относно най-вече страните в преход. Има няколко страни от региона, които се опитват да подобрят пазарите си на имоти. Резултатът от изследването ще бъде доклад за текущото състояние на пазара на недвижими имоти в региона, неговите предизвикателства и основните насоки на развитие. Ще работим заедно с експерти от страните, като образуваме мрежа за подпомагане.

Турция бе домакин на Световния конгрес по кадастъра тази година и министър Лиляна Павлова също участва. Какво провокира този засилен интерес в кадастъра във вашата страна тези дни?

В нашата страна, 19 университети геодезическо образование под наименованията инженер геодезист / геодезия и фотограметрия факултет / геоматика и инженеринг. Увеличеният брой открити департаменти по геодезия е свързан с нарастването на научно-изследователските проекти в областта, с увеличаването на обмена на информация между учените от нашата страна, с желанието ни за подобряване на практиките за разработване и създаване на големи строителни проекти; свързано е с преструктурирането на частния сектор и новото разбиране в рамките на частния сектор за овладяване на нови пазари. Съществува по-голям интерес към нашата професия и следователно към кадастъра.

Можете ли да ни кажете накратко за някои от проектите, които се осъществяват в Истанбул и в Турция като цяло през последните години? Има бум в строителството. Каква е ролята на геодезистите в този процес? Имате ли повече работа? Има ли търсене на повече експерти? Дали е по-лесно да бъдеш геодезист в Турция днес? Има ли Турция да има специална политика за кадастъра?

Бих искал да отговоря на този въпрос в две части. На първо място, нека ви разкажа за това, което е случва в нашата професия през последните няколко години. През 2000 г. започна проектът за създаване на информационна система на имотния регистър и кадастъра. След няколко години информацията за земята беше дигитализирана и всички сделки започнаха да се извършват в електронна среда чрез софтуер. През последните няколко години всички географски и кадастрални данни са цифровизирани и интегрирани и се предоставят чрез геопортал. Сега запитванията за недвижими имоти могат да бъдат направени и през сайта на електронното управление.

През 2004 г. започна първият проект за кадастъра. До 2009 г. бяха попълнени празнините за 13 милиона парцела от общо липсващата информация за около 56 милиона парцела. Най-голямото постижение за този период е, че заработи и се приложи публично-частният модел на партньорство. Благодарение на компетентността и познанията на частния сектор, кадастралната работа за около 13 милиона парцела бе свършена и регистрирана само за пет години. Проектът за обновяване на кадастъра и подобряване на кадастралните регистри съществува още от петдесетте години на миналия век. Като част от тази работа е и актуализацията на 8 милиона парцела в момента. Нотариалните актове и записи от времето на Османската империя, водени в поземлените регистри данни от 15 век насам бяха дигитализирани и регистрирани в информационна система. Между 2005 г. и 2007 г. беше създадена и мрежата, наречена CORS-TR (TUSAGA-Aktif на турски), направена чрез GNSS, със 147 станции за 3D с висока точност (2-4 см) в реално време. Данните за Турция се предефинираха в Международната земна координатна система (ITRF) с помощта на GNSS технологиите. Въпросната инфраструктура CORS-TR отключи поредица от национални и международни проекти за прогнозиране на земетресения. Проектите за комасация на земята, предприети през последните няколко години, обхващат около 1 милиона хектара всяка година. Работата по Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) също започна и се очаква да бъде завършена до три години. В процес на разработка е проект за регионално планиране на ползването на земеделската земя.

В Турция генерална дирекция за географски информационни системи, която отговарят за националната инфраструктура за пространствени данни, е създадена в рамките на министерството на околната среда и урбанизацията. Вече са идентифицирани са незаконно притежаваните части в горите и след съответната кадастрална работата е тези земи бяха продадени на потребителите на разумни цени. Вече са започнали и проучвания за разработване на информационна система за горите. Общините извършват цифровизация и планиране на редица обекти. Ролята на инженерите геодезисти в управлението на градовете бързо нараства.

Когато погледнем към страната като цяло, виждаме съществено развитие в сектора на строителството. Турската строителната индустрия е втората по големина в света, веднага след Китай.

Проектите за градско обновяване са едни от най-големите проекти в професионален смисъл. Третото летище на Истанбул ще бъде едно от най-големите летища в Европа. Изграждането на трети мост над Босфора почти завършва. Подводният тунел, който свързва Европа с Азия, е завършен. Съществуват големи постижения, като магистралите и скоростните влакове.

След като беше създадена с цел да задоволи нуждата от жилища, специалната жилищна администрация, наречена TOKI, построи 500 000 жилища в периода между 2003 г. и 2011 г. Целта за периода 2011-2023 г. е да построи още 500 000 домове.

За да обобщим, много проекти в областта на геодезията, инженерни измервания, производства на дигитални карти, GIS, дигитализация и отчуждаване се провеждат в сътрудничество с нашите колеги геодезистите. Тези проекти се използват всички съвременни технологии като GNSS, БЛА, Lidar и InSAR.

В Турция, в Камарата на инженерите по геодезия има 15 000 регистрирани членове. Две трети от тях членове работят в частния сектор. Има 3000 компании за кадастрално заснемане. В Турция, човек трябва да завършат 4-годишна програма по геодезия, за да стане инженер геодезист.

Кадастър създава инфраструктурата за всички видове геопространствен бизнес. Турция отдава голямо значение на завършването първоначалните работите по кадастъра и реформиране на съществуващата кадастрална структура. Тези проекти са въвели допълнителни възможности за заетост за инженерите геодезисти. У нас няма безработни геодезисти.

Вие сте директор на Конгреса на FIG през 2018 г. в Истанбул. Какви са целите на форума, който ще се проведе във вашата страна през 2018 г.?

FIG има 10 технически комисии и заседанията се осъществява от тези технически комисии. Трите най-важни комисии по отношение на представянето им през 2018 г. ще бъдат: Комисия 7 – кадастър и управление на земите, на Комисията 3 – пространствена информация и мениджмънт и Комисията 5 – позициониране и измерване. В допълнение към техническите сесии ще бъде организирана огромна изложба на технологии. Благодарение на тази изложба, фирмите ще имат възможност да покажат най-новите си продукти. Ние планираме да организираме двудневен семинар по имуществени въпроси за говорещите турски колеги. Конгресът ще включва и предварителни ангажименти и социални дейности.

Вярваме, че срещата FIG 2018 ще послужи като глобална платформа за разбирателство и общуване между инженерите геодезисти.

Какво според вас е бъдещето на геодезията?

Нашата професия е тази, която моделира връзката между земята и хората. Инвестициите в земята не могат да се извършат без нас. Полето ни на действие е доста широко – геодезически проучвания, батиметрия, позициониране, имуществени права, инженерни измервания, ГИС, електронно управление, оценка на земята, развитие на селските райони, планове, инспекция и контрол.

Ние трябва да притежаваме компетентността за промяната на това моделиране. Трябва да бъдем компетентни по въвеждане на нови области на приложение; да имаме възможностите да произвеждаме и прилагаме нови проекти, които да гарантират бързото развитие на нашите общества. Трябва да работим в тясно сътрудничество, в най-високата възможна степен, с политиците. Ние геодезистите трябва да говорим на два езика. Първият е техническият – трябва да бъдем наистина компетентен в онова, което правим в техническия смисъл на думата. Вторият език ще бъде политическият език – трябва да сме в състояние да предадем нашите тонове познание на политиците за няколко минути.

Докато владеем възможността да се променяме и да допринасяме за икономиката, бъдещето пред нашата професия ще остане светло. Освен това, като група от професионалисти, ние трябва да се развиваме в няколко посоки: трябва да увеличаваме компетентността си и да отговаряме на високите изисквания; трябва да развиваме образованието и науката и да сме готови да се справяме с все по-голямото количество геопространствени данни; трябва да общуваме с другите професионалисти, като намираме решения – функционални, смислени и възможни, а всичко това трябва да е висококачествено на добра цена.

Какъв е вашият личен девиз?

Работи! За себе си, за професията човечеството!

Благодарим ви!

Също! Бих искал да изкажа моите най-добри пожелания към българските си колеги … Пожелавам на всички в министерството на регионалното развитие и благоустройството успех в техните начинания … Изказвам искрените си почитания към министъра Лиляна Павлова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us