Геодезия

Конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” в БАН

НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” – 3 бр., редовна форма на обучение:

1 Обработка на GNSS измервания

2 Изследване на свлачища

3 Съвременни геодинамични процеси

Срок за подаване на документи 14.10.2020 година.

Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на кандидатстване може да получите от Центъра за обучение на БАН (https://edu.bas.bg/news.html) и на тел. 02/979 3322 (Живка Михайлова).

Основните научни приоритети на Департамент Геодезия са насочени към изследване на Земята като планета, нейните физически полета и феномени – с акцент върху тектонските движения и свързаните с тях рискови процеси, глобалните промени, ротацията и положението на Земята в пространството. Чрез използване на съвременните методи на космическата, физическата и математическа геодезия основните изследвания в Департамента са ориентирани към континентални и национални геодезически мрежи, въвеждане, обновяване и поддържане на съвременни национални референтни, височинни и гравиметрични системи, както част от европейските и световните. Национални оперативни задачи изпълнявани от Департамента:

                Национална перманентна GNSS (Global Navigation Satellite Systems) мрежа. Състои се от повече от 20 перманентни GPS/GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ. Обработката и анализът на измерванията позволява да се извършва мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и Балканския полуостров и съвместно със сеизмичната информация, да се оценява сизмичния риск;

                Държавна GPS мрежа. Центърът за анализ на Департамент Геодезия извършва обработка и анализ на измерванията на точките от Държавната GPS мрежа на Република България. Съвместно с Военно-географската служба на Българската армия извършва дейности за дългосрочното поддържане на мрежата;

                Национална мареографна мрежа. По българското Черноморско крайбрежие съществуват четири мареографни станции за мониторинг на средното морско ниво – във Варна, м. “Иракли”, Бургас и Ахтопол.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us