Геодезия

Крачка напред в регулацията за създаване и приемане на ГММП

На 5.02.2018 г. бе проведено обсъждане на проект за нови указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използване на глобални навигационни спътникови системи. Поканата е била отправена от страна на АГКК, а участници са били СГЗБ, КИГ и АГФ.

СГЗБ е представило писмено становище относно проекта, в резултат на което в петък (09.02.2018г.) е била предложена редактирана версия на проекта за Указания, в която една част от предложенията на СГЗБ са отразени, други не.

На интернет страницата на съюза са публикувани документите, свързани с предложените регулации за създаване и приемане на ГММП. По проекта е изразил мнение и доц. Костадин Костадинов.

От СГЗБ добавят, че АГКК очаква становище до днес (12 февруари), като след това текстът ще бъде основа за бъдеща наредба. От съсловната организация приемат мнения, забележки и предложения от всички желаещи.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us