Геодезия

Лабораторията по картография в УАСГ вече носи името на проф. д-р инж. Бенямин Коен


Проф. Теменужка Бандрова, УАСГ

 

На 1 март 2013 г. колеги от Геодезически факултет на УАСГ и от картографската общост на България почетоха паметта на проф. Бенямин Коен. Събитието бе продължение на изложбата и тържественото награждаване на победителите в националния детския конкурс „Карта на света“ (вж. рубриката „Репортаж“).

Паметна плоча в чест на проф. Коен бе открита от колегите от катедра „Фотограметрия и картография“. Беше изнесена презентация за живота и делото на проф. Коен, а много колеги от картографската и геодезическа гилдия на България изказаха спомени за него. Семейството на проф. Коен участваше в церемонията, а по-късно покани всички участници на споменателен коктейл.

P3011051.jpg

Бенямин Раймонд Коен е роден на 5 май 1930 г. в гр. Видин. Завършва средно образование през 1948 г. в гр. Видин и висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ в Държавната политехника (днес, УАСГ), София през 1953 г.

Бенямин Коен спечелва конкурс за научен сътрудник по картография през 1958 г., като работи в НИИ към Министерство на благоустройството и пътищата, а от 1960 г. в Централната лаборатория по висша геодезия към БАН. През 1963 г. е избран за старши научен сътрудник и ръководител на секция „Картография“ към НИИГиФ. През 1978 г. спечелва конкурс за доцент, а през 1985 г. – за професор по картография във ВИАС. Два мандата е ръководил на катедра „Фотограметрия и картография“.

Той е сред четиримата инженери, поставили началото на следвоенната гражданска картография в България през 1952-1953 г. Автор и редактор е на десетки карти и атласи: Национален атлас на НР България; Почвена карта на България в М 1:20 000; Летателна карта на Европа – М 1:1 000 000; Атласи-карти за идейно проектиране крайбрежието на Толбухински окръг – 1971 г. и много други.

Инициатор и автор е на редица специализирани издания като: Сборник от статии по картография (1959 – 1979 г.) и Сборник от материали по правопис и транскрипция на географските имена (1971 – 1972 г.). Редактира годишника на ВИАС – Геодезически факултет (1991 – 1994 г.), семинара-книга „Картография и екология“ (1996 г.) и Еmail Seminar of Cartography (1998-2002 г.). Автор и редактор е на много сборници със списъци на транскрибирани географски имена от много чужди страни и др.

Проф. Коен е награждаван с медал „25 години народна власт“ (1969 г.), Златна значка „Майстор Кольо Фичето“ (1971 г.), „За принос в техническия прогрес“ (1972 г.), Орден „Кирил и Методий“ II степен (1980 г.), медал „40 години ВИАС“ (1982 г.), юбилейна значка „30 години КИПП Картография“ (1983 г.), Златна значка на НТС и др.

Като преподавател във ВИАС проф. Коен чете лекции по картография, селскостопанско картографиране, издаване на карти, както и по въведените за първи път от него нови специализиращи дисциплини: Космическо картографиране, Приложение на картографските методи в икономиката и екологията, Съставяне и оформяне на ЕТК. Той ръководи редица дипломанти, специализанти и аспиранти от България и чужбина.

В периода 1973-1974 г. проф. Коен работи като експерт на ООН по картография в Сомалия. По време на тази мисия той извършва картографско подсигуряване на първото в историята на Сомалия преброяване на населението и добитъка, съставя планове на най-големите сомалийски градове.

 

Проф. Коен защитава две дисертации: „Картографски проблеми на Националния атлас на НР България“ през 1965 г. и „Метод на профилите в картографията“ през 1981 г. Той е публикувал над 300 статии и монографии. Проф. Коен представлява българските картографи на Световната конференция на МКА през 1968 г. в Делхи, Индия. Тогава България е приета за член на МКА. С научни доклади проф. Коен участва в редица научни форуми на МКА и регионални картографски организации в Москва, Стреза, Варшава, Токио, Будапеща, Прага, Братислава, Бърно, Отава, Фредериктон, Канада, Букурещ, Берлин, Белград, Ленинград, Иркутск, Новосибирск, Дрезден, Дюселдорф, Потсдам, Хайфа, Тел Авив, Дубровник и др.

В МКА проф. Коен работи активно в няколко специализирани комисии: Международен многоезиков речник по картография“; „Картографиране за слепи и слабо виждащи“; „Градско картографиране“; „Теоретична картография“ и др.

През 1998 г. проф. Коен става инициатор и ръководител на първия Международен картографски семинар по Интернет с участие на изтъкнати картографи от Америка, Австралия и Европа.

Лабораторията по картография беше именувана на името на проф. Бенямин Коен, в негова чест и почит към всичко, което е дал на УАСГ и на българската картография – за това, че я поддържаше жива и успешна на високо международно ниво.

koen1.jpg
Проф. Коен

 

koen3.jpg
Карикатура по идея на проф. Коен и нарисувана от Г. Шкодрова: Картографията носи бремето да обслужва много области на науката и практиката. Време е тя да използва своите методи и за собствените си нужди.

 

P3011053.jpg
Дипломанти на проф. Коен: от ляво на дясно: доц. Петър Пенев, проф. Теменужка Бандрова, инж. Сара Коен, доц. Любка Пашова, проф. Станислав Василев

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us