Геодезия

Магистратура „Кадастър” в университета


Университетът по архитектура, строителство и геодезия и Геодезическият факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика обявиха магистърската програма по „Кадастър“, в която ще се подготвят магистри за важна област от геодезията – кадастъра. В учебния план, който ще изучават вече завършили бакалаври, се застъпват основни въпроси и технологии от геодезията, свързани със създаване на геодезически мрежи и измервания за целите на кадастъра, създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри. Студентите ще се обучават и в GPS, ГИС, Информационни системи в кадастъра и поземлената регистрация.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us