Геодезия

Международна година на картата 2015-2016

kover-Springer

Thematic Cartography for the Society

(Тематична картография за обществото)

Под редакцията на Теменужка Бандрова, Милан Конечни и Сиси Златанова

ИК Шпрингер

Доц. д-р инж. Венета Коцева

На 26 септември 2014 г. в Лабораторията по картография „Проф. Бенямин Коен”, УАСГ, след проведеното Общо събрание на Българската картографска асоциация, се състоя тържествено представяне на новопубликуваната книга „Thematic Cartography for the Society” [1]. Тя е издание на световноизвестното издателство за научна литература „Шпрингер”. Книгата е на английски език и под редакцията на международен научен колектив в състав: проф. д-р инж. Теменужка Бандрова (България), проф. д-р Милан Конечни (Чешка република) и доц. д-р инж. Сиси Златанова (Нидерландия). Радостен факт е, че двете редакторки са българки! Изданието е част от поредицата „Лекционни записки в геоинформацията и картографията”.

Книгата „Тематична картография за обществото” е подготвена като сборник, който включва най-добрите 25 доклада, представени на 5-тата Международна конференция по картография и ГИС, проведена в курортен комплекс Ривиера в България, 15-21 юни 2014 г. В [2, 3] може да се прочетат подробности за проведената конференция и изнесените доклади на нея. Докладите, които са изнесени на конференцията, но не са включени в сборника [1], са публикувани в отделен том.

Изданието [1] е в два варианта: с твърди корици на цена 100 евро и в електронен вариант на цена 83 евро. Заявките за закупуване следва да се отправят на сайта на издателство „Шпрингер” [4]. Изданието на хартия е черно-бяло, с твърди корици и много високо полиграфично качество. Както се отбелязва в рекламния лист на книгата:

„Целта на конференцията е да регистрира нови познания и да сподели опит относно последните достижения в картографията и ГИС от целия свят. В същото време, фокусът е върху важен европейски регион – Балканския полуостров. Обхванати са и следните теми: Потребителски-ориентирани Интернет и WEB-картография; Потребителски-ориентирани картен дизайн и продукция; Контекстно-ориентирана картографска визуализация; Картен интерфейс за искана географска информация; Дистанционни технологии и тяхното интегриране с картите; Картографията в образованието – фокус върху потребителски ориентираните картографски подходи.”

P100024

На тържественото представяне на книгата присъстваха много инженери-геодезисти, картографи и други специалисти от УАСГ, НИГГГ при БАН, ЛТУ, „ГИС – София” ЕООД и др. Официелен гост на представянето беше изпълнителният директор на АГКК инж. Валентин Йовев, който приветства прекрасната реализация на изданието. Проф. Бандрова направи кратък анонс за хронологията по подготовката на изданието, за подбора на докладите, както и за строгите изисквания при тяхното редактиране и коректорска намеса от страна на тримата редактори на изданието. В словото си тя изтъкна големия личен принос на младия колега инж. Стефан Бочев, който е работил заедно с редакторите като техен технически сътрудник и му изказа своята сърдечна благодарност. Проф. Бандрова информира присъстващите колеги, че съгласно решение на Международната картографска асоциация (ICA) всички картографски събития през 2015-2016 г. ще бъдат посветени на т. нар. Международната година на картата (МГК). Тя ще бъде със специална емблема и под мотото: „We love maps!” (Ние обичаме картите!). Целта на МГК е да се популяризират картографските произведения в целия свят, както и развитието на картографските методи за изобразяване на заобикалящия ни свят за нуждите и развитието на обществото в глобален и регионален аспект.

Всички присъстващи на тържественото представяне на книгата получиха рекламни материали за нея и за МГК. Препоръката, отправена към тях от проф. Бандрова, беше: „Желателно е на всяка следваща картографска публикация и на всеки нов картографски продукт да се изписват логото и мотото на МГК 2015-2016.” Поставените в началото на тази публикация лого и емблема на МГК са пионерни не само тук в сп. „Геомедия”, а изобщо у нас.

След деловата част имаше коктейл и много приятни делови и професионални разговори на теми, свързани с проблемите на картографията, управлението на кризи след бедствия и аварии чрез поддържането на т.нар. „бързи” карти, достиженията и разпространението на произведенията на 3D и 4D картографията, предимствата на 3D кадастъра, развиващ се интензивно през последните години в страните с развити икономики, въпросите на обучението по картография у нас и в чужбина и др.

Използвана литература:

1.            Bandrova, T., Konecny, M., Zlatanova, S. (Eds.) Thematic Cartography for the Society ISBN 978-3-319-08180-9, Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2014, XV, 357 p. 131 illus. ISSN 1863-2246 ISSN 1863-2351 (electronic) ISBN 978-3-319-08179-3 ISBN 978-3-319-08180-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-08180-9 Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London

2.            Бандрова Т., V–та Международна конференция по картография и ГИС , Българска картографска асоциация, https://www.cartography-gis.com/docsbca/5iccandgis.pdf.

3.            Бандрова Т., Българската картографска асоциация – домакин на Петата юбилейна международна конференция, С., Геомедия, бр. 5, 2014, с. 22-25.

4.            https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems/book/978-3-319-08179-3

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us