Геодезия

Международният геодезически симпозиум вече за 18 път в София


На 5 и 6 ноември 2009 г., в Дома на науката и техниката в София, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България организира традиционния международен симпозиум на тема: „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“. 

Вече 18 години Международният геодезически симпозиум е форум за изява на учени, преподаватели и студенти. Сесиите и изложбата се посещават от широк кръг специалисти. Интерес се проявява от геодезисти, земеустроители, архитекти, градоустроители, строители, специалисти по информатика, дистанционни изследвания, селско стопанство и др.

Симпозиумът се провежда под егидата на международни неправителствени геодезически и други организации, заедно с наши институции. Спонсори и изложители са известни български фирми.

Заявки за участие с доклади, освен от България, до сега са получени и от Албания, Венецуела, Гърция, Македония, Румъния, САЩ, Турция и Унгария. 

Със съдействие на Военно географската служба докладите се публикуват в сборник и върху CD. През последните години, благодарение на издателството EUROARH – Здравко Русев – Чехия, сборникът с доклади и CD се разпространяват и в европейската научна база данни.

Сборникът е с уникален  I S B N   Registered Proceedings, което прави симпозиума  особено привлекателен форум за авторите.  

Освен най-важното събитие за годината, каквото представлява Международният симпозиум, през месец октомври има и съпътстваща инициатива. На 2 октомври, от 10.00 ч., в Дома на науката и техниката в гр. Пловдив, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с пловдивската териториална на СГЗБ, ще проведе и традиционният семинар „Нови геодезически инструменти и технологии“. Семинарът е достъпен за всички заинтересовани специалисти. Не се изисква такса за участие.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us