Геодезия

Международният съюз по геодезия и геофизика – Мисии и българско участие

Международният съюз по геодезия и геофизика (МСГГ) е организация, призвана да развива, промотира и познанията за земята, околната среда и динамичните процеси, свързани с тях.Чрез съставните му асоциации, комисии и служби съюзът организира работни групи, изследвания, научни съвети, допринася за образованието и комуникацията между отделните членовете. Събраната база данни са достъпни за всички от съюза. Той доставя информация за природните ресурси, за начините на устойчиво развитие, допринася за намаляването на пораженията от кризи.
Международният съюз по геодезия и геофизика насърчава научните изследвания и създава връзката между различни специалисти. В него членуват няколко асоциации: Международната асоциация по криосферни науки, Международната асоциация по геодезия, Международната асоциация по геомагнетизъм и аерономия, Международната асоциация по хидрологични науки, Международната асоциация по метеорология и атмосферни науки, Международната асоциация по физика на океаните, Международната асоциация по сеизмология и физика на земните недра, Международната асоциация по вулканология и химия на земните недра. Три са основните комисии към МСГГ – по геофизичен риск и устойчиво развитие, по математическа геофизика и по изучаване на земните недра.
Съюзът се управлява от съвет, избиран на генералната асамблея. Има изпълнително бюро и комитет по финансирането. В съвета влизат президентът, вице президентът, генералният секретар, ковчежникът и още трима избрани.
Първоначално съюзът работи в няколко основни направления: геодезия, метеорология, магнитни вълни, физическа океанография, вулканология.
Членове на съюза по азбучен ред са Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Австралия, Белгия, Боливия, Босна и Херцеговина, Бразилия, Бряг на слоновата кост, България, Бурунди, Великобритания, Венецуела, Виетнам, Германия, Гана, Гърция, Гватемала, Гвинея, Дания, Доминиканската република, Египет, Естония, Етиопия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израел, Италия, Исландия, Испания, Йордания, Канада, Кения, КНДР, Ливан, Либия, Люксембург, Македония, Мадагаскар, Малайзия, Мавриций, Мексико, Монако, Монголия, Мароко, Мозамбик, Мианмар, Непал, Нова Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Перу, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Сенегал, Сърбия, Сиера Леоне, Сирия, Словакия, Словения, Судан, Танзания, Тайланд, Тунис, Турция, Чили, Чехия, Китай, Колумбия, Куба, Унгария, Уругвай, Финландия, Филипините, Франция, Хаити, Холандия, Хърватия, Швеция, Швейцария, Южна Корея, Южна Африка, Япония.

Българският национален комитет по геодезия и геофизика (БНКГГ) е член на МСГГ.
Той играе важна роля при създаването на държавните хоризонтални, височинни и вертикални геодезически мрежи в началото на 50-те години. Това е периода, за който хоризонталните мрежи са свързани с Българската геодезическа референтна система от 1930 г., а нивелачните мрежи – със системата на ортометричните черноморски височини.
През 2006 г. започва и изграждането на европейска земна координатна система. Международният съюз по геодезия и геофизика официализира геодезическите измервания във всички държави на нашия континент. В изграждането на тази система се включват Военногеографската служба на Българската армия, Централната лаборатория по висша геодезия към Българската академия на науките, Агенцията по кадастъра.
Двадесет и пет от точките на Българската държавна GPS-мрежа – I клас, са класифицирани като достатъчно точни – клас В (с точност до един сантиметър), за да се приемат за реализация на Европейска земна координатна система (European Terrestrial Reference System – ETRS 89).
Така официално територията на страната се включва като част от тази на Европа, обединени от единна геодезическа координатна система. Създадени са необходимите и достатъчни условия за въвеждане и нормативно уреждане на използването на нова Българска геодезична система.
Петнадесет от двадесетте и пет точки Военногеографската служба на Българската армия започна да измерва още през 1993 г., а през 2004 г. измерванията бяха повторени, защото освен с координати, мрежата се характеризира и с посока на движение на точките върху земната кора.
Световна тенденция е създаването не само на геодезически, а на интегрирани мрежи, което означава, че на точките трябва да се извършат гравиметрични, магнитни и височинни измервания. Интегрираната мрежа дава възможност да се създаде единен модел – гравиметричен и магнитен, базиран върху твърдата основа на държавната GPS-мрежа. Той ще намери редица приложения в практиката. Създаването на световен модел на геоида пък е задача и на НАТО.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us