Геодезия

Мила Коева: Дигиталният близнак на града ще реши много проблеми на обществото

Дигиталните близнаци или двойници не са изненада за геодезистите. Терминът е от 1991 г. от книгата на Дейвид Гелернтър „Огледални светове“, но става популярен в началото на милениума, за да опише концепция за цифров двойник. Дигиталният близнак е платформа за виртуално моделиране на съществуващи физически структури и действия, като чрез него се цели оптимизация на управлението на реални обекти чрез изграждането на техен виртуален аналог. Дигиталният кадастър е своеобразна първа стъпка към този дигитален двойник.

Българският експерт от университета в Твенте Мила Коева коментира, че дигиталният близнак на града ще реши много проблеми на обществото. Дигиталните симулации комбинират различни методи, за да създадат тези дублиращи модели.

Вижте Мила Коева и обясненията й за дигитални близнаци

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us