Геодезия

Инж. Милен Димиев е новият председател на УС на КИГ

Инж. Милен Димиев е новият председател на управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Той бе избран на извънредно общо събрание на камарата, което се проведе на 20.10.2017 г. (петък) в УАСГ.

Димиев е роден в гр. Пловдив през 1976 г., завършил е специалност Геодезия в УАСГ през 1999 г., специализирал е Мениджмънт и е оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Женен е, с две деца. Той е правоспособен геодезист, с 18-годишен трудов стаж по специалността. Управител е на ЕТ „Милд“ от 2002 г. и на „Сървей груп“ ЕООД от 2006 г. до момента.

Член е на управителния съвет на Асоциацията на геодезическите фирми. От 2015 г. е заместник-председател на управителния съвет на КИГ, а от 02.06.2017 г. бе и.д. председател на камарата, след оставка на инж. Валентин Йовев, който бе назначен за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us