Геодезия

Министерството на финансите пак оряза геодезията


Представители на геодезистите продължават усилията да осигурят държавни средства за професионалното съсловие, както и да убедят политическата власт в ползата от развиването на кадастъра.

В писмо от 3 октомври 2012 г. министърът на финансите Симеон Дянков отговаря на писмото на инж. Мишо Настев, председател на АГФ и на инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ, с копия до г-жа Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя и до г-жа Лиляна Павлова, министър на РРБ. От геодезическата колегия за пореден път уведомиха финансовия министър за необходимостта от осигуряване на средства в размер на 15 милиона лева за развитието на геодезията и кадастъра през 2013 г.

В отговор министър Дянков пише, че предвид провежданата от правителството строга фискална политика и ограничените възможности за осигуряване на допълнителни финансови ресурси на този етап не могат да бъдат осигурени исканите допълнително целеви средства по бюджета на МРРБ за развитието на геодезията и кадастъра за 2013 г.

Министърът на финансите прехвърля отговорността на министерството на регионалното развитие и благоустройството, като заявява, че в нейните правомощия е в рамките на предвидените по разходния таван средства за 2013 г. да приоритизира своите разходи с оглед осигуряване на изпълнението на разходните политики и програми на министерството.

В последната версия на бюджета за 2013 г. е заложен икономически растеж от 1,2%, което е по-малко от разчета в предварителния доклад, разпространен от Министерството на финансите, където ръстът на БВП на България бе от 1,9%. С промяната правителствената прогноза за развитието на икономиката се разминава с очакваните от МВФ 1.5%.

Макар всички министри да са поискали допълнително пари в общ размер около 2 милиарда лева спрямо заложените от министъра на финансите, те няма да бъдат получени, а аргументът на министър Дянков е, че разходната част за 2013 г. е с 1.8 милиарда лева повече, отколкото през 2012 г.

Автор

Super User
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us