Геодезия

Моделиране на виртуална реалност в ГИС

Яна Липийска (Геодетект ЕООД)

В брой 1 на списание „Геомедия“ от 2014 г. е публикувана статия „Технология за създаване на триизмерни модели на местността” с автор инж. Яна Ангелова, Геодетект ЕООД. В статията са разгледани методите и средствата за създаване на триизмерни модели в ГИС „Карта 2011”. Статията е онагледена със 17 илюстрации.

В края на материала авторът описва и личния си опит при създаването на триизмерен модел на Бузлуджа.

В настоящата статия се предлага технологична карта с информация за създаване на виртуални модели на местността чрез използване функционалността на продуктите на Конструкторско бюро „Панорама”, Русия.

Технологичната карта включва:

–  подготовка на изходните данни за виртуално моделиране на местността;

–  виртуално моделиране на местността, включително създаване на анимация с 3D обекти.

Geodetect Geomedia br 2 2017 fig 1 Custom

Фиг. 1. Моделиране на виртуална реалност в ГИС.

Отделните елементи на технологичната карта са:

–  Комплекс за 3D анализ (https://gisinfo.ru/products/3danalysiscompl.htm);

–  фрагмент от 3D карта на оперативно-техническата обстановка в М 1: 100 000 (https://gisinfo.ru/products/military3d.htm);

–  видео урок „Създаване на библиотека от 3D знаци” (https://www.youtube.com/watch?v=3kB6_SGIvu0&feature=youtu.be);

–  библиотека тримерни условни знаци на военната техника и въоръжението на Руската федерация и НАТО (https://gisinfo.ru/products/military3d.htm#descriptmilitary3d);

–  маршрутна авионавигационна карта и 3D библиотека (https://gisinfo.ru/download?id=146);

–  карта на летище и 3D библиотека (https://gisinfo.ru/download?id=149);

–  технология за създаване библиотека с тримерни условни знаци на тактическата и оперативно-тактическата обстановка (https://gistoolkit.ru/download/doc/military3ddoc.pdf);

–  технология за създаване на тримерни модели (https://gistoolkit.ru/download/doc/model3d.pdf);

–  Web3D-приложение (https://spatialdb.net/).

Технологичната карта може да се използва и с данни от OpenStreetMap.

За работа с триизмерните модели на местността, създадени в ГИС „Карта 2011”, се използва „ГИС „Навигатор 2011”. С него може се настройва изображението на модела в максимално удобен за работа вид – да се накланя под необходимия ъгъл, да се спуска и вдига, да се променя осветеността и т.н.

Двумерната (фиг. 2) и триизмерната (фиг. 3) карта могат да работят в синхронен режим, при това всички действия, извършвани над картите (движение, изменение състава на данните, редактиране на обектите), са синхронизирани за двете карти. Работата с триизмерните модели се осъществява с използване на стандартната библиотека OpenGL.

Разработени са карта, документация и презентация за създаването на триизмерни модели от данните на OpenStreetMap.

Библиотеката с 3D знаци от OSM класификатора, намираща се в примерните данни (https://gisinfo.ru/download?id=174) съдържа обемни представяния на обекти от инфраструктурата, типови здания, пътища, растителност, промишлени обекти. Прилагането на тази библиотека позволява създаването на триизмерни модели за карти в мащаб 1:25 000, създадени по данни от OpenStreetMap (https://www.gisinfo.ru/price/price_map.htm#osmfree).

Geodetect Geomedia br 2 2017 fig 2 Custom

Фиг.2. Двумерен план в М 1:2 000.

Geodetect Geomedia br 2 2017 fig 3 Custom

Фиг.3. Синхронизирано тримерно изображение на двумерния план от фиг. 2, създадено със стандартната библиотека OpenGL

Методологията, описана в технологичната карта, позволява да се създава нова векторна карта, да се добавя в проекта цифров модел на релефа, да се импортират растерни изображения и включване към гео-портали.

Подготвените изходни данни позволяват да се решават различни задачи за създаване на виртуални модели на местността:

–  към класификатора на картата да се добави библиотека с тримерни модели;

–  векторизиране на растерни изображения;

–  свързване на създадените векторни обекти с 3D модели;

–  настройване на шаблони с 3D модели;

–  изобразяване на тримерния модел на местността в същия програмен прозорец.

Освен построяването на триизмерни модели на местността има възможност да се усвои методиката на анимацията на обекти от картата по предварително създаден маршрут, отчитайки изменението на релефа на местността, както и настройване и стартиране на сценарии за движение на обектите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us