Геодезия

МРРБ очаква 2 млн. лв. по-малко приходи от АГКК догодина

В проектобюджета за 2018 г. на министерството на регионалното развитие и благоустройството е заложено увеличение на приходите с 18.4 млн. лв. спрямо 2017 г. Това съобщи министър Николай Нанков по време на представянето на Бюджет 2018 пред комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство към Народното събрание.

Общият размер на заложените приходи е 372 573 100 лв., посочи министърът, но обърна внимание, че ще намалеят постъпленията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол.

„С 2 млн. лв. по-малко се предвижда да бъдат приходите на АГКК за следващата година заради намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и отпадане на някои от услугите. Цената за издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия например е намалена с 50 % – от 10 на 5 лева. С 30 на сто по-малко от основната такса се плаща и за всяка услуга, която се заявява по електронен път и се получава като електронен документ. Отпадат таксите за изменение на данни в кадастралната карта и кадастралните регистри, както и т. нар. „експресна“ услуга, която струваше 3 пъти повече от обикновената“, обясни Нанков.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us