Геодезия

МРРБ свиква Съвета по геодезия, картография и кадастър

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков свиква Съвета по геодезия, картография и кадастър.

Това стана ясно след среща днес на министър Нанков с представители на неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра – Камара на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – секция „ГПГ“, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България и Асоциация на геодезическите фирми. На срещата присъства и зам.-министър Валентин Йовев.

Участниците в разговора се обединиха за засилване на общите усилия на правителството и браншовите организации за устойчиво и прогнозируемо развитие на сектора, от една страна и задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между министерството и неправителствения сектор за успешно прилагане на европейските практики в тази сфера.   

Основна задача на Съвета ще бъде разработването на проект на дългосрочна стратегия за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Предвижда се в рамките на Съвета да бъдат обсъдени възможности за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър с цел подобряване условията за развитие на бранша, улесняване на достъпа до административни услуги и повишаване на сигурността на данните в информационните системи на кадастъра и имотния регистър.

Съветът ще провежда ежемесечни срещи.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us