Геодезия

МРРБ започва проект за морски пространствен план с финансиране от ЕК

Европейската комисия одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор министерството на регионалното развитие и благоустройството. Неговата цел  е да подпомогне координирането на двете страни в процеса на морското пространствено планиране (МПП) според изискванията на европейската директива и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Проектът цели и оказване на помощ за изграждане на капацитет у компетентните органи в България и в Румъния за изпълнението на МПП. Той ще подпомогне разработването на морските пространствени планове в България и в Румъния чрез резултатите от изпълнения вече проект MARSPLAN-BS.

Основните дейности, които предстои да бъдат изпълнени, са свързани с разработване на морски пространствен план с актуализиран ГИС модел и база данни, създаване на обща стратегия за управление на морските дейности в трансграничния регион, насърчаване на процеса на участие на заинтересованите страни и споделяне на добри практики от България и Румъния.

Проектното предложение „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ (MARSPLAN-BS-II) е оценено с висок резултат от изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия. Предстои подписване на споразумение за безвъзмездна финансова помощ и споразумение за партньорство. Одобрената финансова помощ за изпълнение на дейностите възлиза на 1 249 677 евро.

В проекта, освен МРРБ, участие от българска страна ще вземат „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, „Център за брегови и морски изследвания“ от гр. Варна и военноморското училище „Н.Й. Вапцаров“ от гр. Варна. Партньори от румънска страна са министерството на регионалното развитие и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, института за морски изследвания „Григоре Антипа“ и институт „Овидиус“ от гр. Констанца.

Проектът ще продължи до средата на 2021 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us