Геодезия

Национално съвещание очерта предизвикателствата пред фотограметрията

Инж. Иванка Колева, секретар СГЗБ

На 26 юни 2008 г. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) проведе в салона на ГЕОПЛАНПРОЕКТ – ЕАД София национално съвещание на тема: „Предизвикателствата към фотограметрията и дистанционните изследвания в България”.
Главен организатор беше секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към СГЗБ. На това съвещание се срещнаха няколко поколения фотограметристи – учени, преподаватели, ръководители и оператори. Някои с вълнение си спомниха минали трудности и постижения и очаквха да чуят за успехите на съвременните български специалисти. Други с любопитство се запознаха с използваните в миналото технологии и внедрени програми и се вгледаха в модерните перспективи за професията. Такива срещи между специалисти са винаги интересни и полезни.
Председателят на секцията, доц. Пламен Малджански поздрави присъстващите и отбеляза, че не случайно ГЕОПЛАНПРОЕКТ е домакин на срещата. Тук са положени основите на българската фотограметрия.
Директорът на фирмата инж. Стоян Цветков направи пред аудиторията ретроспекция на фотограметричната дейност и с гордост изтъкна огромната работа, извършена за изготвяне на едромащабната топографска карта на България – М 1:5000, кадастралните планове на населени места -1:1000, 1:500, плановете за земеразделяне, чрез прилагане на фотогранетричния метод. Той подчерта, че въпреки всички трудности, с които се е борило ръководството на ГЕОПЛАНПРОЕКТ, работата на неговите специалисти е била и е ценена и търсена у нас и в чужбина.
Присъстващите изслушаха изказването на инж. Румяна Стойкова, началник отдел „Фотограметрия” в ГЕОПЛАНПРОЕКТ, която с голямо вълнение отбеляза 55-ата годишнина на отдела. Тя подробно проследи организацията и технологията на фотограметричната дейност във фирмата и изтъкна ролята на специалистите за постигнатите успехи.
Представителят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, инж. Светомир Дочев, отчете сегашното незавидно състояние на фотограметрията у нас, усещащата се липса на кадри и липсата на заинтересованост от държавните институции.
Интерес предизвика докладът на инж. Петко Минков на тема: ”Автоматизирано разпознаване на площни обекти за попълване на географската база данни (ГИС) -„VMapLevel 1”. Бяха представени основни етапи от разработена методика за автоматично разпознаване на площни обекти от местността, чрез използване на йерархичен метод на класификация.
Ст.н.с. инж. Иван Кацарски запозна аудиторията с българското представяне на предстоящия конгрес на Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), на което Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е член от 1967 г.
Ст.н.с. инж. Генчо Генов накратко представи своята програма АТ-ОТ, български софтуер за аеротриангулация без опорни точки, доразработена за дегитална камера.
Инж. Стоянчо Милошев и инж. Васил Чаушев се изказаха за здравите устои на фотограметрията, положени в миналото, и наблегнаха на необходимостта от усвояването на основните фотограметрични умения чрез ползването на традиционните технологии.
Националното съвещание прие решение при следващите прояви на СГЗБ в областта на фотограметрията да бъдат поканени по-широк кръг институции и фирми, за дейността на които фотограметията може да бъде полезна.

i

Обява
     От месец септември 2008 г. в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” се открива задочно обучение по специалността ГЕОДЕЗИЯ за придобиване на трета квалификационна степен (техник-геодезист).
     Кандидатите трябва да имат завършено средно образоване. Продължителността на обучение е 10 месеца, разпределени в две учебни години.
     Записването ще се извърши от 01 до 10.09.2008 г. в гимназията – направление „Задочно обучение”. Годишната такса ще е около 450-500 лв.
     Допълнителна информация: на тел. 957 67 53 – инж.Ангелина Димитрова.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us