Геодезия

Национално съвещание за геодезическите референтни системи

На 9 юни 2016 г. от 10 ч. в сградата на ФНТС, зала 2, ще се проведе Национално съвещание „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“. Ще се дискутират въпросите относно реализациите на ETRS89 / ETRF89, EVRS и UNIGRACE на територията на България – съответно геодезическите мрежи и БГС2000 и БГС2005, височинните EVRF2000 и EVRF2007, трансформационните връзки, както и геодезическата основа на кадастралната карта. Събитието се организира в изпълнение на предложенията на Първия геодезически събор, проведен на 06 февруари 2016 г. Желаещите да присъсъват, да изнесат доклад или да се изкажат по някой от въпросите трябва да информират организаторите. Подробности на интернет страницата на СГЗБ – https://geodesy-union.org/work/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us