Геодезия

Национално съвещание за геодезическите референтни системи

На 9 юни 2016 г. от 10 ч. в сградата на ФНТС, зала 2, ще се проведе Национално съвещание „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“. Ще се дискутират въпросите относно реализациите на ETRS89 / ETRF89, EVRS и UNIGRACE на територията на България – съответно геодезическите мрежи и БГС2000 и БГС2005, височинните EVRF2000 и EVRF2007, трансформационните връзки, както и геодезическата основа на кадастралната карта. Събитието се организира в изпълнение на предложенията на Първия геодезически събор, проведен на 06 февруари 2016 г. Желаещите да присъсъват, да изнесат доклад или да се изкажат по някой от въпросите трябва да информират организаторите. Подробности на интернет страницата на СГЗБ – https://geodesy-union.org/work/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us