Геодезия

Над 18 милиона лв. за кадастър и над 10 милиона лв. по програма „Добро управление” през 2017 г.

11 поръчки на обща стойност 8 583 338 лв. без ДДС и 10 324 005 лв. с ДДС ще бъдат възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) през 2017 г., става ясно от графика за възлагане на обществени поръчки на АГКК, публикуван на сайта на агенцията на 23 януари 2017 г., утвърден от Лазаринка Стоичкова. Всички процедури имат срок за подготовка от шест месеца и срок за изпълнение от година и половина.

Откритите процедури за са създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня, област София с 3 (три) обособени позиции“; създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Аксаково и с. Струмяни и на други населени места в общини Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли и Струмяни с 4 (четири) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Кресна и с. Гърмен и на други населени места в общини Кресна, Гърмен, Петрич и Ботевград с 5 (пет) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долни чифлик и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Велики Преслав, Нови пазар и Смядово с 5 (пет) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Ружинци и на други населени места в общини Ружинци и Видин с 4 (четири) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Велико Търново, Елена и Полски Тръмбеш с 4 (четири) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево, Трявна, Златоград и Нова Загора с 4 (четири) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Генерал Тошево и на други населени места в община Генерал Тошево с 5 (пет) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните. територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих и с. Самуил и на други населени места в общини Исперих, самуил и Силистра с 5 (пет) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Антоново и на други населени места в общини Антоново, обл. Търговище и Бяла, обл. Русе с 5 (пет) обособени позиции; създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Монтана, Вършец и Мездра с 4 (четири) обособени позиции.

Процедурите по издръжка на АГКК и капиталовите разходи за агенцията ще са 11 460 363 лева без ДДС. Тук основният разход е за „Инженеринг на сградата на Картографията на бул. Цар Борис ІІІ на стойност 6 900 000 лв. без ДДС.

За IT процедзури е заложен малко над милион лева без ДДС за осигурявване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК -поддръжка на КАИС и ИИСКИР, поддръжка на СУЕАГ и ИССКЧК и поддръжка на регистър на географските наименования и регистър на имотите съгласно спецификациите на INSPIRE и за осигуряване на комуникационна свързаност на АГКК.

Оперативна програма „Добро управление“ осигурява сериозен ресурс от 10 155 974 лв. без ДДС. Най-голямото перо тук е за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции – на стойност 3 362 438 лв. без ДДС. За отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия са заделени 1 727 753 лв. без ДДС. Процедурата за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции за 4 милиона лв. без ДДС в момента е обжалвана и е спряна.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us