Геодезия

Над 360 българи можеха да върнат имотите си от Сърбия


Над 360 души с трънско потекло имаха възможност да върнат имотите си от другата страна на границата със Сърбия, съобщиха от община Трън. На сайта на общината бе публикуван списък с данни за т.нар. двувластници – собственици на имоти в Западните покрайнини. Имотните декларации на включените в списъка са от 1930 г. и се съхраняват в Държавна агенция „Архиви“

Правният статут на двувластните земи е още от 1878 г., когато създадената по решение на Берлинския конгрес Международна гранична комисия установява границата между двете държави. С този акт имоти от 23 български села с обща площ около 1000 кв. км преминават във владение на Сърбия. Впоследствие, по
силата на Ньойския договор, на 8 ноември 1920 г. от България на тогавашното Кралство на сърби, хървати и словенци е предадена територия от 2 566,2 кв.км със 180 населени места и 103 623 жители, обяснява на сайта си министерството на външните работи.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us