Геодезия

Най-накрая в областта на фотограметрията в България се появяват първите признаци на събуждане

…Процесът няма да е лесен, нито бърз. Във всички развити страни, към които нашата държава се стреми, фотограметричното заснемане за изработване на топографски план или карта е нещо обичайно. То със сигурност ще стане реалност и у нас, но трябва много работа.
Доказателство за случващото се раздвижване бе проведената през септември в Несебър VII-а Международна научно-техническа конференция „От снимката към картата: Цифрови Фотограметрични технологии“. Тя беше с международно участие – имаше представители на 15 държави, бяха изнесени 32 доклада. И фактът, че такова събитие се случва в България, означава, че у нас има професионален интерес към тази специалност.
Какво предстои от тук нататък. Два са основните фактори. Наложителна е промяна на законовата и нормативната уредба. Получаването на разрешение за фотозаснемане на дадена територия в момента е доста трудно. За да се доближим до развитите страни, е важно всеки инвеститор, решил да вложи средства в развитието на фотограметрия, да може за кратко време да получи необходимите разрешителни – т.е. държавата би трябвало да подпомага желаещите да инвестират в тази сфера, като им осигури лесно сдобиване с необходимите документи. Друг проблем за развитието на фотограметрията у нас е липсата на подготвени кадри. Процентът на завършващите специалност ГФК, защитаващи дипломна работа по фотограметрия, не е голям. Това е разбираемо, защото такива специалисти в момента не се търсят кой знае колко. Но нали целта е развитието на областта, а без специалисти ефектът ще клони към нула. В крайна сметка може би е време да се сложи край на излишните приказки и начало на работата в тези посоки – промяна на нормативната уредба, с цел улесняване на инвестиционните намерения, и подготовка на можещи и знаещи специалисти.
Екипът на сп. ГЕОМЕДИЯ с радост ще публикува всички мнения по тези въпроси. Надяваме се в най-скоро време да можем да представим и резултатите от работата на някоя българска фирма в тази област. Искрено пожелаваме успехи на всички колеги, решили да се занимават с тази интересна и бързо развиваща се част от геодезическата практика.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us