Геодезия

Националната дългосрочна програма за развитието на геодезията – приоритет на новото ръководство на АГКК

Поредната работна среща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с неправителствените организации в областта на геодезията се състоя в края на март. Така се изпълнява идеята на служебния министър на регионалното развитие инж. Попниколов за директен контакт на институциите с всички от сферата на кадастъра и геодезията. На срещата участваха освен служебният министър инж. Спас Попниколов и неговият заместник арх. Виолета Комитова.

Теми на събитието бяха конкретни промени в нормативните документи в областта на кадастъра и организация на работата по разработването на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра. Бяха обсъдени и постъпилите предварително предложения от професионалната общност за промени в Наредба № РД-02-20-5 „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“. В резултат на обсъждането се постигна съгласие да се предложи промяната в някои членове от Наредбата, за които практиката на прилагането им показва, че затрудняват дейностите и процесите на други институции.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Мима Чалева си постави за цел разработката на Националната дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра да се осъществи съвместно от АГКК и професионалната гилдия. Това е приоритетна краткосрочна задача на новото ръководство на АГКК. На работната среща се дискутира и съставът на експертната работна група, която ще включва представители на различните институции, които имат отношение към съответните сфери на дейност.

Както коментират от АГКК, определящи за срещата бяха високото ниво на експертност и стремеж за разработване на устойчива нормативна среда за дейностите по създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us