Геодезия

Националният институт по геофизика, геодезия и география представя успехите си

На 29 юни от 10:30 ч. ще бъдат представени най-значимите научни и научно-приложни постижения на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН). Събитието е част от кампанията „БАН представя своите институти“. Кампанията започна в началото на януари 2017 г. и има за цел да привлече вниманието на младите хора към науката и изследователската дейност. Представянето на успехите на НИГГГ ще се проведе в сградата на института на адрес – гр. София, ул. „акад. Георги Бончев“ 3.

Участниците ще се запознаят с единствените в страната оперативни мониторингови мрежи – Националната оперативна телеметрична система за сеизмична информация, Националната мрежа за силни земни движения, Националната перманентна GNSS мрежа, Националната мареографна мрежа, Националната мрежа от станции за измервания на UV-радиацията, както и националните обсерватории – магнитна, геодезическа и палеомагнитна.

От института ще представят и някои от най-значимите международни и национални проекти с негово участие – Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България; Управление на сеизмичния риск за сгради; Взаимодействие между регионалния климат и качеството на атмосферния въздух; Картиране на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения; Черноморска мрежа за сеизмична безопасност-ESNET и други.

Ще бъдат коментирани резултати от анализи на сеизмичната уязвимост на строителни конструкции и съоръжения, разработване и хармонизиране на нормативни документи за проектиране и строителство в сеизмични райони, анализи и оценки на повредите и разрушенията при силни земни движения. Учените ще запознаят присъстващите с резултати от оценка на сеизмичната опасност за важни национални обекти, като АЕЦ „Козлодуй“, язовир Искър, паметници на културата – Рилската света обител, базиликата „Света София“, скални църкви Иваново.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us