Геодезия

Не спира работата по извеждане на КИГ на родна и международна сцена

Кремена Боянова, секретар на КИГ

 

На 27.01.2012 г. в хотел „Санкт Петербург“ в Пловдив се проведе редовното Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия. На събранието бяха отбелязани основните моменти от дейността на Камарата през изминалата година и бяха обсъдени актуални въпроси, засягащи не само членовете, но и цялата професионална общност.

Бяха обсъдени въпроси относно Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, който силно вълнува гилдията в последните месеца. Законът е вече е внесен в Народното събрание.

Предстои обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, на което Камарата на инженерите по геодезия ще излезе със становище.

Към настоящия момент общият брой на членовете, записани в регистрите на КИГ за 2012 г. е 419. От тях 328 са членове с право на печат. Новите членове за 2011г. са 32, от които 18 с право на печат, а за 2012г. до 27.01.2012 г. – 7, от които 3 с право на печат. На Графика 1 можете да видите движението на броя членове на КИГ през годините от учредяването й до момента.

kigchlenove2012.jpg

Графика 1 

Съществено събитие от дейността на Камарата през изминалия период е, че на 02. 11. 2011 г. беше официално приета за член на КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Решението за кандидатстване за членство беше взето след електронно гласуване на УС на КИГ, в отговор на отправена покана от КРИБ. Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ представлява  Камара на инженерите по геодезия в качеството му на отраслова организация пред Министерския съвет на Република България.

Камарата на инженерите по геодезия кандидатства за домакинство на Работната седмица на FIG 2015-а или 2016 г. Необходимите документи бяха изпратени на 29.11.2011 г.  Очакваме подкрепа от всички приятели на КИГ, придобити през годините на членство във FIG, които приеха нашата инициатива с адмирации. Решението за място на провеждане на събитието през 2015 г. ще бъде обявено на Работната седмица на FIG в Рим, Италия, 6-10.05.2012 г. Повече информация можете да намерите на сайта на FIG за събитието: https://www.fig.net/fig2012/.

От месец януари на сайта на Камарата можете да намерите секция „Въпроси и отговори“: https://kig-bg.org/?AC=7, на която можете да отправяте своите запитвания по теми, засягащи Камарата, както и въпроси относно геодезията, картографията и кадастъра.      

 

Среща на правоспособните лица и СГКК

 

По предложение на Областната колегия на КИГ – гр. София на 9 февруари 2012 г. в залата на СГКК – гр. София беше проведена среща на ръководството на СГКК – гр. София с провоспособни лица. На срещата бяха обсъдени редица въпроси, които засягат пряката работа както на правоспособните лица, така и на  служителите от СГКК – гр. София.

Инж. Станислава Динкова, началник на СГКК – гр. София сподели проблемите, с които се сблъскват колегите от Службата. Някои от проблемите на проектите изработвани от правоспособни лица, посочени от инж. Динкова са:

–          не се променят иденитфикатори на всички имоти засегнати от предлаганата промяна;

–          в някои случаи се предлагат промени на имотни граници в рамките на графичната точност;

–          задължиелно е към проктите да се представят скици или извадки от предходни планове, съгласно приложените документи за собственост;

–          площите на самостоятелните обекти да бъдат в съответствие с документа за собственост, одобрен архитектуране проект или архитектурно заснемане

–          обяснителните записки следва да са изчерпателни, за да не се налага служителите от СГКК да започнат изследването на собственоста от самото начало.

От страна на провоспособните лица бяха поставени също редица въпроси. Основното притеснение на колегите са дългите срокове за тестване на проектите. В редакцията на списание „ГЕОМЕДИЯ” се съхранява пълен запис от срещата, който може да бъде предствен на колегите, които се интересуват от тази тема.

Ръководството на Областанта колегиа на КИГ – гр. София, пое ангажимената тези срещи да станат редовна практика.      

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us