Геодезия

Ниските земи* или мястото, където хората сами си правят земята

Закон от преди 100 години прави днешната география на Холандия

Самото име на Холандия – Нидерландия означава ниската земя. Страната наистина е под морското равнище и в течение на хилядолетия обитателите ѝ я отвоюват от морето. От 1200 до 1900 г. холандците завзимат 940 000 акра земя от морето и 345 000 акра (140 000 хектара) от дрениращи езера, общо 1,285,000 акра (520,000 ха). През 1667 г. Хендрик Стивин прави проучване, озаглавено „Как може да бъде спряна стихията на Северно море и Холандия може да бъде защитена срещу нея“, като предлага да се превземе залива Зойдерзее. През ХІХ век са пресушени IJ и Haarlemmermeer идва и предложението за пресушаването на Зойдерзее. Разработени са планове, Корнелис Лели е пламенен поддръжник, инженер и по-късно министър на финансите, който развива идеята. Неговият план от 1891 г. е бил основата за развитието на това, което трябвало да се превърне по-късно в пресушаването на Зойдерзее. Става дума за създаването на голям язовир, свързващ северния края на Холандия със западната част.

Кралица Вилхелмина и нейният поданик

800px Wilhelmina of the Netherlands 1909 800px Standbeeld Lely Afsluitdijk

Идвайки на трона през 1913 г. кралица Вилхелмина обявява, че ще рекултивира Зойдерзее, а Лели става министър на транспорта и благоустройството и използва позицията си за популяризиране на идеите за пресушаването на залива.

Вилхелмина управлява от 1890 до 1948 г. – повече от 50 години, като става най-дълго властвали холандски монарх. Правителството започва разработката на официални планове. На 13 и 14 януари 1916 г. дигите на няколко места по протежението на Зойдерзее поддават под напора на зимните бури и това е решаващият финален импулс за изпълнение на съществуващите планове за укрепване на залива. В допълнение, заплахата от недостиг на храна по време на другите стрес от Първата световна война добавя широка подкрепа за проекта.

Законът Зойдерзее

Afsluitdijk 01

Строителството

Холандският Закон Зойдерзее (Zuiderzee Act) влиза в сила точно преди 100 години – на 14 юни 1918 г. Целта на закона е да брани сърцето на страната от опасностите и и капризите на Зойдерзее, залива на Северно море. Той е с ширина от около 50 км и е вдаден на 100 км в сушата. Със закона Зойдерзее се слага началото на невероятен подвиг на инженерство и пространствено планиране, който се превръща в крайъгълен камък за репутацията на Холандия пред целия свят в отвоюването на сушата от морето. Хората създават система от язовири и диги, рекултивират терени и отвеждат водата. Карта от преди 100 години показва заливът с вода, а днешните – всичко е суша. През 1932 г. е завършен язовир с дължина 32 километра (Afsluitdijk), който отделя бившия Зойдерзее от Северно море. Дигата е дълга 32 километра и широка 90 метра, като се издига до 7,25 метра над морското равнище, с наклон от 25% от всяка страна. За пресушаването са използвани ледникови утайки – морени – материал, който се оказва, че е най-подходящ и удържа на влагата. Следват пясък и глина. Част от морето е превърната в езеро – IJsselmeer (известно още като езеро IJssel).

Защо „polder“ е холандска дума

Идеята за изграждането на Afsluitdijk е да защитава районите от наводнения, причинени от откритото море. Язовирът е част от Zuiderzeewerken – създадена от човека система от язовири и диги, чрез рекултивация на терени и водоотводни работи. Освен защита от морето, създаването на нова земеделска земя е другата основна цел на този шедьовър. Трета цел е създаването на сладководно езеро.

„Polder“ е холандска дума и това не е съвпадение.

Полдерите са ниско разположени участъци от сушата, образуващи изкуствени хидроложки обекти, оградени с диги. Някои полдери имат нужда от отводняване с помпи, за да се предотврати повишаването на водното ниво. Други се отводняват чрез отваряне на шлюзове при отлив. Типичен пример за полдери са територии, отвоювани от морето и намиращи се под морското равнище. Има английска поговорка: „Бог създаде света, но холандците създадоха Холандия“. През 1930 г. Wieringermeer е първият полдер, който е пресушен още преди да бъде завършено строителството на Afsluitdijk. Нордоустполдър (североизточен полдер) е направен през 1942 г. и след това през 1957 г. и през 1968 г. са направени още Западен и Източен Flevoland

През 1941 г., докато помпените станции все още са се установявали, дошлите да работят на новата земя били настанявани в дървени казарми. Култивирането изисква много ръчен труд – изкопаване на канавки и окопи, оплождане, сеитба и събиране на реколта.

Zuiderzeewerken Lely plan Zuiderzee work

Преди 100 години                                                                                                                                                                                             … и днес.

Земеделие

Хората мечтаят да направят собствени ферми върху подлерите. Парчетата нова земя са раздадени сред първите заселници, работили при отвоюването на земята. През 50-те години на миналия век са създадени първите частни ферми които дават първи плодове веднага.

Подлерите и холандското пространствено планиране имат световна репутация, тъй като са синоним на качество на конструкцията. Рекултивацията на земя от морето прави тези земи особени. 100 години по-късно мисията на пионерите, създали подлерите, е била много успешна.

Afsluitdijk 1031

Satellite image of Afsluitdijk Netherlands 5.19E 53.02N

Satellite image of Noordoostpolder Netherlands 5.78E 52.71N

Историческо

Рекултивацията на Зойдерзее е обявена за едно от Седемте чудеса на съвременния свят.

Това е най-големият проект за хидротехнически инженеринг, осъществен от Холандия през двадесети век. Според изчисления, стойността на конструкцията е 700 милиона евро днешни пари. В изграждането са участвали хиляди хора, вложени са 23 милиона м³ пясък, 14 милиона м³ морени.

Статистика

Холандия е с площ от 33 893 кв. км. Средната надморска височина е 30 м. Най-ниската точка е -7 м и е в подлер в Зойдерзее. Обработваемата земя е 55%. Населението е 17 милиона души.

*буквален превод на Netherlands

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us