ГеодезияИзбрано от редактора:

Норвежци заснеха с Lidar част от Северна Македония

Норвежката картографска агенция Кartverket използва въздушно сканиране на Lidar за част от територията на Северна Македония. Получените високоточни цифрови модели ще бъдат на разположение на крайните потребители чрез портал на Lidar.

Високата разделителна способност и точността позволява да се улавят и измерят надземни характеристики на големи площи, включително електропроводи, сгради и кули.

Създадените данни ще бъдат особено полезни и ценни за широк спектър от приложения. Става дума не само за намаляване на риска от наводнения, мониторинг на наводненията и за действия по време на наводнения в зони, изложени на наводнения, но и за намаляване на разходите за инфраструктурни проекти, подобряване на опазването на околната среда и мониторинг и пространствено планиране.

„Този ​​проект на Lidar е сред онези, които може да окажат най-голямо въздействие в Северна Македония“. Това казва Сашо Димески, ръководител на проекти в Агенцията за кадастър на недвижимите имоти (AREC). Проектът отбелязва за първи път, че технологията за картографиране на Lidar е използвана в Северна Македония за събиране на толкова висококачествени геопространствени данни, които са от съществено значение в толкова много области на обществото.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us