Геодезия

Нов филм за реферетните координатни системи

Новият филм „Земни референтни координатни системи – свързване на света чрез геодезия“ показва голямото значение на Земните референтни координатни системи (ITRF) за науката и обществото и е достъпен в You Tube:  https://bit.ly/trf-film

Филмът е вторият от поредицата, след „Открийте GGOS и геодезията“ ( https://bit.ly/ggos-film).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us