Геодезия

Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Дата и място на провеждане  : 14 – 15 Декември 2023 г. /четвъртък и петък/ , Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ –  гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1 

Такси за участие :

  1. За членове на КИГ за 2023година – крайна такса в размер на 93.60 лв.  ;
  2. За всички останали, които не членуват в КИГ през 202година– крайна такса в размер на 187.20 лв.

Таксите за участие следва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк :

IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18

BIC   : UNCRBGSF

Ако таксата се заплаща от физическо лицев платежния документ посочете три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането .

Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

Всички участници се регистрират с попълване на „Форма за регистрация“ , която е на официалната страница на КИГ :   http://kig-bg.org/  ( Формата за регистрация се намира на първоначалната страница на сайта на КИГ , най-долу в лявата част ) ,  в която се вписват данни за физическото или юридическото лице /фирма , което ще участва в обучителния курс. След успешна регистрация системата изписва съобщение в червено „Регистрацията е успешна“. Данните от „Форма за регистрация“  ще се използват за издаване на фактура след получаване на плащането.

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата – 10.12.2023 г.  След тази дата документи няма да се обработват.

В ТАКСАТА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА НОЩУВКА ! КАМАРАТА НЕ ОРГАНИЗИРА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

 

Програмата на обучителния курс ще бъде изпратена до всички участници до 7 /седем/ дни преди началото на курса. Повече информация за програмата на предстоящия курс , както и формуляра за регистрация, може да намерите на официалната страница на КИГ .

Повече информация, както и формуляра за регистрация, може да намерите на официалната страница на КИГ :

 

http://kig-bg.org/subscription-forms/add

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us