Геодезия

Нов временен шеф на АГКК

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се поема временно от инж. Силвия Коева, която до момента е директор на Дирекция „КАДАСТРАЛНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ“. Тя ще изпълнява в пълен обем функциите и задълженията на изпълнителен директор на АГКК за периода 16.02.2017 – 01.04.2017 г.

Това е третата смяна на временно изпълняващ длъжността на шеф на АГКК, след като през декември инж. Румен Янков беше сменен от инж. Михаил Киров.

Още по темата с отстранения от ноември 2016 г. изпълнителен директор на агенцията тук.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us