Геодезия

Нова поръчка за преизмерване на линии от държавната нивелация I клас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка в две обособени позиции за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас. Първият нивелачен ход е от Пазарджик до Хасково с дължина 134 км, а вторият е от Казанлък до Хасково с дължина 116 км. Общият финансов ресурс е в размер на 235 00 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 7 декември 2015 г. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us