Геодезия

Нова работна среща на АГКК и браншовите организации

На 23.03.2017 г. се проведе нова работна среща между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и неправителствените организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра. ОТ страна на МРРБ участие взеха министър инж. Спас Попниколов и зам. министър арх. Виолета Комитова. Подобна среща се проведе и на 28.02.2017 г., на която бе взето решение такива събития да се провеждат регулярно по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Попниколов. Основен акцент бяха обсъждане на конкретни промени в нормативните документи в областта на кадастъра и организация на работата по разработването на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра.

На работната среща бяха коментирани потенциални промени в новата Наредба № РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. За улеснение на участниците от неправителствените организации бяха изпратили предварително предложенията си, като те няма да затрудняват дейностите и процесите на други институции.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Мима Чалева определи сред приоритетните си краткосрочни задачи разработването на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра, която ще се осъществи съвместно от АГКК и професионалната гилдия. По време на срещата е коментиран съставът на експертна работна група, която ще включва представители на различните институции, които имат отношение към съответните сфери на дейност.

В официалните съобщения относно срещата, публикувани от МРРБ и АГКК, е подчертано високото ниво на експертност на участниците и стремежа за разработване на устойчива нормативна среда за дейностите по създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us