Геодезия

Нова работна среща на АГКК и браншовите организации

На 23.03.2017 г. се проведе нова работна среща между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и неправителствените организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра. ОТ страна на МРРБ участие взеха министър инж. Спас Попниколов и зам. министър арх. Виолета Комитова. Подобна среща се проведе и на 28.02.2017 г., на която бе взето решение такива събития да се провеждат регулярно по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Попниколов. Основен акцент бяха обсъждане на конкретни промени в нормативните документи в областта на кадастъра и организация на работата по разработването на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра.

На работната среща бяха коментирани потенциални промени в новата Наредба № РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. За улеснение на участниците от неправителствените организации бяха изпратили предварително предложенията си, като те няма да затрудняват дейностите и процесите на други институции.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Мима Чалева определи сред приоритетните си краткосрочни задачи разработването на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра, която ще се осъществи съвместно от АГКК и професионалната гилдия. По време на срещата е коментиран съставът на експертна работна група, която ще включва представители на различните институции, които имат отношение към съответните сфери на дейност.

В официалните съобщения относно срещата, публикувани от МРРБ и АГКК, е подчертано високото ниво на експертност на участниците и стремежа за разработване на устойчива нормативна среда за дейностите по създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us