Геодезия

Нова смяна в ръководството на АГКК

Инж. Михаил Киров ще поеме временно ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Той ще замества изпълняващият функциите на изпълнителен директор инж. Румен Янков, който е възпрепятстван по здравословни причини. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Инж. Киров, който до момента заема поста на началник на службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч, ще ръководи АГКК за периода от 13.12.2016 г. до 11.02.2017 г. Той, от своя страна, ще бъде заместван от инж. Десислава Калчева – главен експерт в същата служба, за перида на ръководене на АГКК.

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Светослав Наков бе временно отстранен от длъжност на 4.11.2016 г.. В момента Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси извършва проверка по доклад, изпратен от МРРБ на същата дата. Функциите и задълженията на инж. Наков бяха поети от главния секретар на агенцията Лазаринка Стоичкова и директора на дирекция Геодезия и картография инж. Румен Янков. Още по темата тук.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us