Геодезия

Нова тематична карта в iSofMap

От началото на седмицата системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта в слой „Зони“ – „Зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи“. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

Зоните са определени с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Границите на всяка зона се определят от архитектурно-пространствената рамка на булевард, улица или площад, което е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради.

Новата карта не е включена по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва да я избере и включи. Чрез използване на бутона „информация“ могат да се видят данни за номера на зоната.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us